Ceník

Ceny jednotlivých terapií a masáží a kurzů u Zdeňky Ocelíkové, najdete na webu www.kranio-sakralni-terapie.cz

Ceny masáže, lymfodrenáže a fyzioterapie u Mgr. Šárky Richterové Jeřábkové, si dohodnete telefonicky u Šárky na telefonu 728168693

Na vyžádání vám vystavíme fakturu pro vašeho zaměstnavatele či Benefit. Ceny cvičení a tanců jsou o pár řádek níže a další podrobnosti a začátky kurzu se objeví vždy po rozkliknutí příslušného řádku v tabulce s rozpisem jednotlivých typů cvičení pro veřejnost.


Vyberte si ze tří způsobů, jak navštěvovat a platit naše hodiny cvičení:

CENY Pilates:
 1. Jednotlivý vstup – 120 Kč/1x Praha, 100 Kč/1x Dobřichovice. Platba instruktorce.
 2. Škrtací permanentka – 1000 Kč/10x - Praha 8, 900 Kč/10x Barrandov. Je přenosná, platí od data zakoupení 6 měs., je kdykoli ke koupi u instruktorky. V Dobřichovicích nelze.
 3. Předplatné na školní pololetí na konkrétní termín - předplatné na školní pololetí je jen jedním z možných způsobů hrazení lekcí. Pro různé termíny je různá cena předplatného (s ohledem na státní svátky, apod.). Přesnou cenu a další podrobnosti zjistíte kliknutím na řádku v tabulce v sekci PILATES a JÓGA. Platba je převodem po zaslání písemné přihlášky mailem. Po dohodě můžete zaplatit instruktorce v hotovosti. Některé lekce lze navštěvovat pouze uhrazením předplatného (ad 3.) či jednotlivých vstupů (ad 1.) - například v Dobřichovicích. Dopolední lekce v Praze je naopak možné navštěvovat pouze formou škrtací permanentky (ad 2.) anebo jednotlivých vstupů (ad 1.).


1. Jednotlivě placený vstup

V hotovosti na hodině u instruktorky. Vhodné zejména na vyzkoušení, zda Vám vyhovuje vybraný typ cvičení a lektorka.

Výhody:
 • Nemáte žádné závazky
Nevýhody:
 • Vyšší cena za jednorázový vstup
 • Při plné kapacitě kurzu mají cvičenky s předplatným přednost

2. Kurzovné

Převodem či složenkou. Jedná se o předplatné na cyklus lekcí ve školním pololetí na určitý termín. Přesné ceny kurzů a cvičení naleznete u příslušeného typu aktivity v rozpisu hodin po rozkliknuti řádky s názvem a termínem kurzu.

Výhody:
 • zajištěné místo v sále po celou dobu kurzu
 • možnost náhrady 2 zameškaných hodin na kterémkoliv jiném kurzu v daném období
 • motivace pravidelného cvičení
 • velice výhodná cena v přepočtu na jednu hodinu, každá 4. lekce je zdarma
 • kursistky vždy informujeme mailem o aktuálních akcích, změnách apod.
 • možnost vystavení faktury (případně dokladu o zaplacení) pro zaměstnavatele k proplacení
Nevýhody:
3. Permanentka

Kdykoli k dostání v hotovosti na hodině u instruktorky. Jedná se o škrtací permanentku na 10 lekcí s platností 6 měsíců od data vydání. Lekce se škrtají při každé návštěvě kurzu.

Výhody:
 • možnost volby frekvence návštěv lekcí
 • platnost 6 měsíců od data vydání
 • možnost navštívit kterýkoliv kurz v rámci jedné permanentky (v případě návštěvy dražšího kurzu doplatek)
 • možnost vystavení faktury (případně dokladu o zaplacení) pro zaměstnavatele k proplacení
Nevýhody:
 • cvičenky které mají zaplaceno kurzovné mají přednost, takže v případě naplnění maximální kapacity kurzu nemáte zajištěno místo v sále
 • při ztrátě Vám permanentku nemůžeme nahradit, cvičenky s permanentkou neevidujeme na rozdíl od kurzistek

Design and Webhosting by FlashLink